เว็บตรง

เว็บตรง พิมพ์เขียวการเดินทาง: ออสเตรเลียตะวันตก

เว็บตรง พิมพ์เขียวการเดินทาง: ออสเตรเลียตะวันตก

เว็บตรง จากแนวชายฝั่งที่สวยงามตระการตาไปจนถึงภายในที่ดิบๆ และไม่มีระเกะระกะ ‘อีกครึ่งหนึ่ง’ ของออสเตรเลียคือสนามเด็กเล่นผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก‘ชาวอีสเตอร์’ เพียงไม่กี่คน – ในขณะที่ชาวออสเตรเลียตะวันตกเรียกเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาจากรัฐชายฝั่งตะวันออก – ให้ข้ามไปทางทิศตะวันตก เป็นการเดินทางที่ยาวนานผ่านที่ราบ...

Continue reading...